Rogaland Fylkeskommune ønsker ikke å legge til rette for sikker kryssing på Grønevoll

21. januar skrev vi en sak om Kristine Slåtto som ønsket at det ble gjort tiltak for å sikre myke trafikanter på Grønevoll.

I forvaltningsutvalget 05. februar ble saken om forbedring av sikkerheten for gående som krysser fylkesveg 523 (tidligere Rv. 13) på Grønevoll i Strand behandlet av våre folkevalgte. Bakgrunnen for saken var henvendelsen fra Slåtto.

Forvaltningsutvalget fattet følgende vedtak i saken:
Rådmannen bes kontakte Statens Vegvesen/Rogaland fylkeskommune for å vurdere opphøyet opplyst gangfelt eller undergang på Grønevoll. Saken legges frem for Forvaltningsutvalget.

Noen dager etter møtet sendte kommunalsjef Jan Leland en henvendelse til Rogaland Fylkeskommune ved samferdselsavdelingen, som ved nyttår var blitt vegeier av tidligere Rv. 13 mellom Hanakrossen i Sandnes og Solbakk.

Rogland Fylkeskommune mener grunnlaget er for lite og tiltaket for dårlig
I et brev til Strand kommune mandag skriver Fylkeskommunen blant annet at kriteriene for fotgjengerfelt er at det må være minimum 20 kryssende fotgjengere i makstimen, noe Fylkeskommunen vurderer at ikke er tilfelle på Grønevoll.

Fylkeskommunen skisserer også i brevet et bilde av at fotgjengerfelt ikke er et trafikksikkerhetstiltak men et fremkommelighetstiltak. Og at opp mot 50% av bilistene ikke overholder vikeplikten i gangfelt. Fylkeskommunen mener derfor at det i mange tilfelles derfor vil være mer trafikksikkert at det ikke merkes opp gangfelt, men at fotgjengere krysser veien når det er ledige tidsluker i trafikken.

Videre påpeker Fylkeskommunen at det er 70 km/t på stedet og at fotgjengerfelt ikke etableres i 70-soner. Dette betyr at dersom vi hypotetisk skulle gått inn for gangfelt her måtte fartsgrensen først ha blitt satt ned til maksimum 50 km/t. Det anser vi lite realistisk, skriver Fylkeskommunen i brevet.

Fylkeskommunen konkluderer videre med at ut fra erfaring vil et oppmerket gangfelt på Grønevoll, etter Fylkeskommunen sin vurdering, ikke bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor går Fylkeskommunen følgelig ikke inn for nytt gangfelt i dette området.

Strand kommune må stille krav, eller sette av penger
Her er det ingen tvil om at Rogaland Fylkeskommune bommer kraftig på sin vurdering. En ting er blindt å ta Håndbok V127 «Kryssingssteder for gående» i betraktning, men det faktum at Fylkeskommunen snakker ned gangfelt som et trafikksikkerhetstiltak er ikke Fylkeskommunen verdig. Er det virkelig slik vi ønsker at oppfatningen til befolkningen skal være?

Strand kommune bør gjøre alt som overhode er mulig for å presse på Fylkeskommunen i denne saken. En ting er at nedsatt fartsgrense til 50 km/t helt til Grønevoll vil være til irritasjon for noen, men dersom Strand kommune ønsker at innbyggerne skal bo mellom Grønevoll og Barkved i fremtiden bør de foreta seg noe med eller uten Fylkeskommunen på lag.

Legg igjen en kommentar