Rogaland Fylkeskommune støtter etablering av ny frisbeegolf bane

I forbindelse med at Preikestolen Fjellstue søkte dispensasjon for etableringen av frisbeegolf bane ved Preikestolen Basecamp har både Statsforvalteren, Naturvernforbundet i Strand og nå Rogaland Fylkeskommune gitt innspill til saken.

Saken skal behandles av forvaltningsutvalget i Strand kommune onsdag 3.februar.

Fylkeskommunen mener er et positivt tiltak for å fremme utendørsaktiviteter

Fylkeskommunen anfører at omsøkt tiltak ligger innenfor område registrert som verdifullt landskap i Rogaland og innenfor området avsatt som mulig framtidig grønnstruktur jf. Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke.

Videre sier Fylkeskommunen at de ser at området er et mye brukt turområde. Både frisbeegolf og turgåing er friluftsaktiviteter med positive effekter på folkehelse. Fylkeskommunen mener tilrettelegging for frisbeegolf er et positivt tiltak for å fremme utendørsaktiviteter.

Allikevel mener Fylkeskommunen at frisbeegolf bør skje med minst mulig konfliktpotensial med andre brukergrupper som turgående og ber kommunen om å se på muligheter for skjerming el. i områder der det kan oppstå konflikter mellom de to brukergrupper.

Utover det har ikke Fylkeskommunen merknader til dispensasjonssøknaden.