Røykutvikling i Svotunnelen

Rv13 Svotunnelen i Rogaland, Stengt på grunn av røyk fra et teknisk rom, Brannvesenet er på vei for å sjekke.

Tunnelen ble åpnet igjen 17.28