Ryfast – Tålmodige ryfylkebuer

Ryfast som består av Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen vil knytte sammen Ryfylke og Nord-Jæren når den står ferdig og åpner mot slutten av året.

Ryfylketunnelen med sine 14,3km og 292m dybde er verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Med den bratteste stigningen på 7% mot Solbakk i 4 km tar tunnelen kjørende mellom Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand. Hundvågtunnelen er 5,7km lang å tar kjørende fra Hundvåg og ut på E39.

Prisen på Ryfast er beregnet til 6,4 milliarder kroner (2014-kr) fordelte på Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Rv. 13 Ryfast skal i hovedsak finansieres gjennom bompenger. Stavanger kommune bidrar med 200 millioner kroner, Rogaland fylkeskommune bidrar med 103 millioner, Ryfylkekommunene med 30 millionar og Stavanger næringsforening med 30 millonar kroner.

Det er for tiden stor usikkerhet rundt bomtakstene og ikke minst billettpriser på den privatdrevne Høgsfjordferja. Lenge var det stor motstand politisk i Rogaland Fylkeskommune for å gi løyve til privat ferjedrift i Høgsfjordsambandet etter åpningen av Ryfast. Etter mange runder med politiske drakamper på alle nivå, ble det omsider avklart at løyve skulle tildeles. Det var Boreal Sjø som vant anbudet og fikk tildelt løyve med et oppgradert rutetilbud i forhold til dagens tilbud.

Klager fra naboer

Nabokontakt i Statens Vegvesen Nina Anita Meling forteller at det har vært mye kontakt med naboer i de berørte områdene under byggingen av Ryfast-prosjektet. I Stavanger har det helt klart vært mest klager og spørsmål, men dette forklarer hun enkelt med at tunnelen kun går 7 meter under husene et lite stykke på Våland. Det sier seg selv at det fort blir en utfordring med støy og slik da, legger hun til.

Foto: Statens Vegvesen

Meling har generelt også et veldig godt inntrykk av naboer som tar kontakt. Oftest er det helt kurrante problemer som folk sliter med og da gjør vi vårt ytterste for å hjelpe beboerne. Ofte er det bare så enkle spørsmål som «når er byggingen ferdig», legger Meling til. Ytterst få telefoner hun får inneholder skjellsord. Det er hun veldig fornøyd med, selv om hun vet at flere nok er over gjennomsnittet forbanna enten det er støy eller tunnelene generelt som er årsaken.

Tålmodige naboer i Strand

På andre siden av fjorden, rundt Solbakk/Heia/Tau har hun kun fått et få antall telefoner fra. Meling tror det kun er snakk om 4-5 personer totalt i hele byggeprosessen som har ringt henne. Disse telefonen har stort sett vært fra beboere på Heia/Heiabakkene som har hatt problemer med støy. Men her trekker hun frem at disse har vært spesielt greie å snakke med. Når de ringer inn ber de helst om unnskyldning for at de ringer, før de rolig stiller et spørsmål eller to, sier Meling.

Hun presiserer at hun er imponert over tålmodigheten til innbyggerne og at de sjeldent har gitt lyd i fra seg verken positivt eller negativt i byggeprosessen.

Legg igjen en kommentar