Ryfastprosjektet taper 4,5 millioner i bompengeinntekter hver uke

Onsdag 22 april åpnet resten av Ryfast i en digital åpningssermoni med blant andre samferdselsminister Knut Arild Hareide. Nå snart 1 måned etter er det fremdeles gratis å kjøre gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel.

Kritikken har ikke latt vente på seg, når det kommersielle ferjesambandet på Høgsfjorden allerede har konkurrert i 5 måneder mot et gratis alternativ. Flere sentrale personer har underveis kritisert både Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune i media.

  • Hver uke Ryfylketunnelen ikke har bompenger, taper prosjektet rundt 4,5 millioner i inntekt.

I proposisjonen når Ryfast ble vedtatt lå det til grunn at det skulle være bompengeinnkrevingen i tunnelene. På grunn av forsinkelser i Hundvåg- og Eiganestunnelen gikk høringspartene til bompengetakstene inn for å utsette innkrevingen til hele prosjektet var ferdigstilt noe Vegdirektoratet støttet. Dette tok nok lengre tid en forventet og når hele Ryfast åpnet var landet og verden i en krisetilstand som har utsatt bompengeinnkrevingen ytterligere.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det foreslås at den nye særloven om innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 skal gjelde fram til 1. januar 2021. Men det skal også legges opp til lettelser i innreiserestriksjonene fra 1.juni, 15.juni og 20.juli. Karanteneplikten erstattes da av egenovervåkningsplikt.

Ryfastprosjektet taper inntekter på flere millioner i uken

Som vi melder uke for uke er passeringstallene i Ryfylketunnelen i snitt på rundt 40.000 pr uke. Med en gjennomsnittstakst på 112kr i Ryfylketunnelen tilsvarer tapet pr uke drøyt 4,5 millioner kroner. Totalt siden åpningen av hele Ryfastprosjektet er summen drøyt 18 millioner i tapte inntekter.

  • Dersom vi ser på hva tapet til Ryfylketunnelen er, siden åpningen 30.des, er dette på rundt 90 millioner.

Kristian Rognskog, prosjektleder for vegkantutstyr i Statens vegvesen, sier at dette ikke er tapte inntekter. Innkrevingen kan forlenges i andre enden for å få inn nødvendige inntekter. Det er kun kapitalkostnader som påløper nå.

Det er Statens Vegvesen og Ferde sammen med den spanske leverandøren av vegkantutstyr Tecsidel som skal utføre testingen av utstyret. På spørsmål om hvorfor andre ikke kan utføre testingen svarer Rognskog at dette må gjøres sammen med den spesifikke leverandøren som kjenner utstyret og er ansvarlig for leveransen.

Per i dag mener vi at det er 14 dager karantene i begge land. Og vi er i kontinuerlig kontakt med Tecsidel og de gir oss beskjed når de får utreisetillatelse, legger Rognskog til.

Selve testingen av ustyret vil ta ca en uke inkl. Tecsidels egentest. Men nøyaktig når den spanske leverandøren får utreisetillatelse fra Spania er Rognskog usikker på. Rognskog avslutter med at det ikke lett å gjøre mer i den situasjonen vi er i nå.

Spania forlenger landets unntakstilstand

I følge den spanske avisen El Pais forlenget nylig Spania landets unntakstilstand til 15.juni. Som en følge av dette er det fremdeles to ukers karanteneplikt ved innreise til landet. Inn- og utreise fra landet er også strengt regulert men det kan per dags dato tillates inn- og utreise ved essensielle reiser.

Selv om Norge skulle åpne for arbeidsreiser fra Spania fra 1.juni vil trolig den spanske leverandøren forholde seg til sitt eget lands anbefalinger. Noe utreise av det tekniske personellet fra Spania kan derfor ikke forventes før tidligst 15.juni.

Oppstart på testingen av bominnkrevingsutstyret kan derfor ikke ventes å starte før tidligst etter 15.juni slik status er nå. Dermed vil også innkrevingen utsettes til tidligst i slutten av juni.

One Comment

Comments are closed.