Ryfylketunnelen – Trafikktallene de første dagene

Etter åpningen av Ryfylketunnelen mandag 30. desember kl 12.00 var trafikken høy. De siste 12 timene av døgnet ble det registrert 4952 kjøretøy i tunnelen. Registreringen er gjort i tunnelløpet mot Solbakk og trolig er trafikktallene mot Stavanger omtrent like.

På bybrua i Stavanger i retning Stavanger sentrum er det i samme periode registrert 4042 flere kjøretøy en samme dag i 2018. Så dette kan støtte opp under forklaringen at trafikken mot Stavanger i Ryfylketunnelen er trafikk fra Ryfylke i anledning åpning av Ryfylketunnelen og at trafikken mot Solbakk i Ryfylketunnelen er tilsvarende.

På nyttårsaften ble det registrert 3278 kjøretøy noe som er like over Statens Vegvesens siste trafikkprognoser for tunnelen. Første nyttårsdag viste telleverket at 3892 kjøretøy kjørte gjennom tunnelen mot Solbakk. 2. januar var trafikktallene synkende og nede på 3417 registrerte kjøretøy i tunnelløpet mot Solbakk.

Når Stortinget vedtok byggingen av Ryfast lå det til grunn et trafikkgrunnlag (ÅDT) på 4200 i Ryfylketunnelen. Dette ble senere nedjustert til 3200 av Vegdirektoratet i forbindelse med utarbeiding av takster og i lys av at Høgsfjord-sambandet enda skal trafikkere. Når Ryfast ble vedtatt lå det til grunn at både Tau-sambandet og Høgsfjord-sambandet skulle legges ned.

Møreforskning utarbeidet en rapport i 2018 i forbindelse med privat ferjedrift på Høgsfjorden. I denne legges det til grunn en ÅDT i Ryfylketunnelen på 6000 ved en bompengetakst på 100kr og ferjealternativ på Høgsfjorden.

Det er ikke før hele Ryfast åpnes med Hundvågtunnelen også, og at bompenger innføres at det vil gi noen klare indikasjoner på hvilket trafikkgrunnlag en kan forvente. Men i perioden fra mandag 6. januar og fremover vil en kunne tyde trafikktallene noenlunde. Dersom en for eksempel skulle få en daglig trafikk (ÅDT) på under trafikkprognosene vil nok ikke trafikktallene stige når betaling innføres, snarere tvert imot vil nok trafikken synke noe.

Legg igjen en kommentar