Så mye koster det Strand å ha skoleelever fra Kolabygda på Forsand skole

I et brev som Sandnes kommune nylig sendte til Strand kommune går det frem hvor mye gjesteelever fra Kolabygda på Forsand skole koster Strand.

Brevet som ble sendt fra kommunaldirektør Pål Larsson heter det blant annet: Fellesnemnda for nye Sandnes har vedtatt at prisen for en gjesteelev fra Strand kommune skal være kr 114.500 fra 01.01.2020. Har eleven behov for spesialundervisning/særskilt norskopplæring vil dette komme i tillegg. Det vil da bli brukt KS sine satser for lærertimer og assistenttimer.

Har en elev behov for plass i den forsterkede avdelingen ved Forsand skule, må en inngå egen avtale for det.

Dette betyr at Strand kommune må betale minst 3.435.000,- for de 30 elevene i grunnskolen fra Kolabygda.

Guro Harbo Ur, Konstituert kommunalsjef for Opplæring, forteller at kommunen søker skoleplass for alle de som ønsker å fortsette som elever ved Forsand skole.

Hun forteller videre at det ikke er gjort lignende utregninger på pris for gjesteelever ved Strandaskolen, men at KOSTRA-tall fra SSB viser at Strand har lavere netto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev enn Forsand, og Sandnes har lavere enn Strand.

KOSTRA-tallene viser at Strandaskolen ligger på en netto driftsutgift på 83.750,- pr elev i alderen 6-15år mens Sandnes ligger på 80.800,-. Men i samme oversikt ligger Forsand skolen på 140.900,- i netto driftsutgift. At prisen Strand nå har fått er lavere en oversikten kan antas å ha en sammenheng med kommunesammenslåingen fra 01.01.2020.

Harbo Ur forteller at Strand ikke vil forhandle om å få prisen redusert.

One Comment

Legg igjen en kommentar