Saken om skoleskyss til Forsand skole fikk uventet utfall i formannskapet

Formannskapet i Strand kommune vedtok torsdag kveld å utsette saken om å dekke skoleskyss for elevene i det grensejusterte området til Forsand skole. Men foreldrene kan nå måtte ta stilling til skolevalg uten at det er endelig avklart om skoleskyss dekkes.

Et felles utsettelsesforslag av H, KrF, V og FrP fremsatt av Leif Ove Voster (H) og innebærer at saken sendes tilbake til rådmannen. Rådmannen bes gå i dialog med Sandnes kommune, Rogaland Fylkeskommune og foreldrene i det grensejusterte området, for å se på muligheten for sammen å komme frem til god løsning for skyss av elevene.

Formannskapet ber videre rådmannen om særlig å følge opp punkter om reduksjon av grunnsats for gjesteelever, begrense passasjerkostnad fra fylket til kun å omfatte elever som reiser til Jørpeland og se på mulighet for at foreldrene selv transporterer barna eventuelt mot en godtgjørelse.

  • Det må sies å være et bra forslag av posisjonspartiene, at de nok en gang snudde i avgjørelser i etterkant av grensejusteringen. Men merkelig at dette ikke ble gjort under behandling i levekårsutvalget når de samme partiene stemte mot å dekke skoleskyss uten videre spørsmål.

I forbindelse med budsjettforhandlingene ble det vedtatt at skoleelevene fra det grensejusterte området fikk gå ut 7.klasse for de som allerede gikk på barnetrinnet mens de som gikk på ungdomsskolen fikk fullføre den. Dette gikk posisjonspartiene senere tilbake på når de endret verbalt punkt 13 og ville gi alle elevene mulighet til å gå ut 10.klasse slik ordføreren lovet innbyggerne ét år tidligere.

På slutten av formannskapsmøte etterspurte Alf Henning Heggheim (Sp) når saken skulle opp igjen, og siktet til søknadsfrist for elevene og møtedatoer for politikerne. Han lurte også på om det var mulig å behandle saken i kommunestyremøtet allerede 29.april. Heggheim henstilte til at en såpass stor og viktig sak for de nye innbyggerne burde behandles i kommunestyret.

Til dette svarte ordfører Irene Heng Lauvsnes at det nok ble litt knapp tid til førstkommende kommunestyremøte. Det er en del instanser som skal kontaktes i saken, la hun til. Videre mente ordføreren at det nok er innenfor delegasjonsreglementet at formannskapet tar endelig avgjørelse slik at saken ikke utsettes til kommunestyret 17.juni. Men det kan ved behov bli aktuelt med et ekstraordinært kommunestyremøte for å sluttbehandle saken, sa Lauvsnes.

Ordføreren henstilte da til at saken ville komme opp i neste formannskapsmøte 13.mai. Hun ville også be administrasjonen sjekke hvordan dette kunne gjøres så smidig som mulig med tanke på søknadsfristen til skoleelevene som ønsker å søke om plass på Forsand skole.

Legg igjen en kommentar