Sameie Jørpeland Brygge protesterer mot bussholdeplassen i vågen

I starten av forrige uke mottok Strand kommune protest mot den nye bussholdeplassen og tap av parkeringsplasser i vågen, fra Sameie Jørpeland Brygge.

Det var med stor skuffelse vi mottok beskjed om at bussholdeplassen i vågen ble flyttet fra kaien og til Direktør Sæthersgate, starter brevet fra styreleder Tor Jørpeland. Jørpeland understreker at sameie fikk en telefon om endringen dagen før den ble flyttet. Andre næringsdrivende i denne gaten fikk ingen beskjed, hevder han.

Lite næringsvennlig
I brevet er det en bekymret Jørpeland som opplyser om at de aller siste frie parkeringsplassene langs Direktør Sæthersgate, som de næringsdrivende i Jørpeland Brygge hadde, forsvant over natten. De gjenværende parkeringsplassene langs Jørpeland Brygge tilhører Hjertenes Jernvare.

Jørpeland forteller i brevet at sameie har blant annet en helseklinikk hvor enkelte kunder har vanskelig for å gå, og må ha en nær parkeringsplass. Det er også flere andre næringsdrivende i bygget som trenger parkeringsplasser. Saniteten sitt forsamlingslokale som avholder møter med opp mot 40-50 personer krever også sitt. Sistnevnte leier også ut til selskaper og trenger mange parkeringsplasser.

Både sameiet og Hjertnes Jernvare er bekymret for at resultatet kan bli ulovlige parkeringer, at bilene parkerer i krysset og utgjør en trafikkfare eller at Hjertenes sine private parkeringsplasser blir tatt i bruk av andre en deres kunder.

Sameie uttrykker bekymring for sine beboere
Bussholdeplassen er svært sjenerende for våre beboere (56 leiligheter) som har sine soverom vendt mot denne holdeplassen, opplyser Jørpeland om. Holdeplassen er endestopp på ruten og bussen, ofte flere, står her flere minutter før de starter ny rute. Dette har vi opplevd de få dagene den har vært her, skriver Jørpeland i brevet.

Jørpeland lurer på hva som er galt med at bussen fremdeles svinger en tur ut på kaien. Selv mener han at de ikke kan tape mer enn ett minutt på dette. På kaien er det også god snuplass og det er allerede busstopp med et busskur.

Jørpeland stiller seg undrende til at kommunen, uten å tenke på beboere og næringsdrivende har endret på dette. Om det er etter forespørsel fra Kolumbus mener Jørpeland ikke betyr noe. Her kunne kommunen satt ned foten, sier Jørpeland til iRyfylke.

Forskjellen for busselskapet er liten, men for beboere og næringsliv er forskjellen all verden, mener Jørpeland.

I følge Jørpeland opplyste vedkommende som ga beskjed om flytting av holdeplassen, og at de skulle merke om den gamle pendler-parkeringsplassen til «Parkering for næringsdrivende», dette hadde ikke blitt gjort når Jørpeland sendte brevet. iRyfylke kan bekrefte at dette er merket i henhold til utsagnet per i dag.

Avslutningsvis spør Jørpeland om kommunen fremdeles står på avgjørelsen om at holdeplassen skal være i Direktør Sæthersgate. I såfall vil sameie kreve at denne nye bussholdeplassen blir byggemeldt på lik linje med andre byggesaker og at holdeplassen må flyttes tilbake til kaien inntil byggemeldingen er behandlet. I denne saken bør naboer, både private og næringsdrivende, få uttale seg understreker Jørpeland på vegne av Sameie Jørpeland Brygge.

One Comment

Legg igjen en kommentar