Samferdselsdepartementet lytter til lokalpolitikerne vedrørende takster i Ryfast

Pressemelding | Dato: 14.02.2020 | Samferdselsdepartementet

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

I dag legger Samferdselsdepartementet fram en proposisjon for Stortinget om bompengetakster i Ryfast-prosjektet.

– Vi er glade for at Ryfylkesambandet rv 13 nå er helt ferdigstilt. Det er et etterlengtet prosjekt og vi kommer de lokale myndighetene i møte og senker bompengetakstene fra åpningsdagen forutsatt at Stortinget gir sin tilslutning. Veien er viktig for alle dem som blir avhengige av Ryfast for å komme seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Det vil være 50 prosent rabatt for dem som har elbil, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har vedtatt lavere takster enn Statens vegvesens anbefalinger for Ryfylketunnelen ved oppstart av innkrevingen: 140 kroner for kjøretøy under 3,5 tonn og 420 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn. I Hundvågtunnelen følger en anbefalingene fra Statens vegvesen. Der skal det koste 28 kroner for kjøretøy under 3,5 tonn og 76 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn.

Alle kjøretøy under 3,5 tonn som benytter bombrikke får 20 prosent rabatt på takstene. I tillegg får nullutslippskjøretøy 50 prosent rabatt. I Ryfylketunnelen vil man ikke betale for mer enn 40 passeringer i en kalendermåned. I Hundvågtunnelen vil 75 passeringer være taket.

En bilist med bombrikke vil altså betale 112 kroner, mens en elbil med bombrikke vil betale 56 kroner per passering.

Disse bompengetakstene vil gjelde fra åpningsdagen, så lenge Stortinget godkjenner det.

Etter planen skal det kreves inn bompenger i 20 år. Hvis de lave takstene fører til at det vil ta lenger tid, vil takstene kunne settes opp når de skal vurderes igjen om ett år.

4 Comments

Legg igjen en kommentar