Sauda og Suldal innfører strenge koronatiltak etter økt smitte i nabokommuner

Den siste tiden har smittetrykket i den vestlige delen av Rogaland økt, og fra torsdag følger Sauda og Suldal kommune opp med skjerpede lokale for å forhindre økt smitte i kommunen.

Med bakgrunn i smittesituasjonen på Haugalandet, har Kommuneoverlegen i Sauda onsdag gjort vedtak om lokal forskrift gjeldende fra torsdag 18.mars.

Tiltakene i begge kommunene er blant annet stenging av virksomheter, begrense antall personer på arrangement, påbud om hjemmekontor, påbud om munnbind, skjenkestopp og stans i all idretts- og fritidsaktiviteter.

I Sauda vil de lokale reglene gjelde til ,mens i Suldal gjelder de skjerpede reglene til 23.mars.

Les pressemeldingen fra Sauda kommune her.

Les pressemeldingen fra Suldal kommune her.

Økende antall smittetilfeller av den engelske virusvarianten

Kommunene i Haugesunds-området har en ustabil smittesituasjon. Smittesporingskapasiteten er under press og et høyt antall personer er i karantene. Et økende antall smittetilfeller er av den engelske virusvarianten, og flere har ukjent smittevei.

Dermed har regjeringen etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innført regionale tiltak for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira.

Disse syv kommunene får tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået. Og tiltakene gjaldt fra midnatt, natt til onsdag 17. mars og varer til og med søndag 11. april.

Strand kommune følger med

Etter en tid med forholdsvis lite smittespredning lokalt, følger likevel Strand kommune med på hva som skjer både nasjonalt og lokalt, opplyser leder i krisestaben Geir Bolme.

Bolme forteller at det torsdag er stabsmøte i kommunen. Det vil det eventuelt avgjøres om det skal settes inn tiltak etter faglige råd og politiske vedtak.