Savner autovern i Jøssangvegen

I slutten av forrige uke sendte Lennart Jøssang brev til kommunen og etterlyste tilbakeføring av autovernet i Jøssangvegen ved Skjersvik. I følge Jøssang ble deler at autovernet fjernet i forbindelse med vegarbeid i Jøssangvegen for over 20 år siden.

I brevet skriver Jøssang at autovernet ikke er tilbakeført og står nå som rene giljotiner langs veien. Han påpeker at autovern er en sikkerhetsanordning for å sikre trafikanter, men slik det er nå er det stor fare for alvorlige ulykker.

Foto: Lennart Jøssang

I følge Jøssang skal dette ha blitt tatt opp muntlig med kommunen ved flere anledninger uten at noe har skjedd.

Jøssang mener at etter en anleggspriode på 23 år bør det meste være ferdigstilt, område ryddet og tilbakeført.

Foto: Lennart Jøssang
Foto: Lennart Jøssang

I brevet bemerker også Jøssang at det i samme område men på øvre side av veien har blitt utført sprengningsarbeid. Han mener at dette område må sikres og strekningen langs fortau må tillbakeføres som det var før sprengningsarbeidet ble igangsatt.

Slutningsvis håper Jøssang at dette kan rettes på slik at veien i fremtiden blir trygg og ferdes på.

Legg igjen en kommentar