Se åpningen av Ryfast direkte her!

Statens Vegvesen sender åpningen av Ryfast direkte fra kl 14.15.

Ryfast er 5 ulike tunnel- og veiprosjekt, pågått parallelt siden 2012. 52,8 km tunneler og 5 km vei. Rv. 13 Ryfylketunnelen (verdens dypeste, 292 m), Rv. 13 Hundvågtunnelen og E39 Eiganestunnelen. Erstatter to riksvegferjesamband. Kostnadsramme for prosjektet er 11,8 milliarder.

2 Comments

Legg igjen en kommentar