Se temamøte om sentrumsutvikling og informasjon om legeplanen

I dag gjennomfører kommunestyret et temamøte med fokus på sentrumsutvikling. Det vil også bli orientering om helhetlig legeplan samt status på innsparingsprosjektet.

Se programmet for temamøtet under videoen

Program for temamøte 02.09.2020

17.00 – 18.20 – Informasjon om saken «Helhetlig Legeplan» og legesituasjonen.

18.20 – 18.30 – Status innsparingsprosjekt

18.30 – 19.00 – Varm mat

19.00 – 21.00 – Sentrumsutvikling

Kjøreplan sentrumsutvikling

1. Kommunens planer (15 min)

2. Utviklingsprosjekt 1: Handelsparken (10 min)

3. Utviklingsprosjekt 2: Skallstøperiet (10 min)

4. Utviklingsprosjekt 3: Grøtnes (10 min)

5. Utviklingsprosjekt 4: Vågen v/Norwegian Experience (10 min)

6. Industriens rolle og plass på Jørpeland: Stavanger Steel (10 min)

7. Hva er viktig for Handelsforeningen (10 min)

8. Spørsmålsrunde og debatt med innlederne(40 min), Moderator: Ketil Reed Aasgaard

Spørsmålsrunde:

Politikerne i Strand vil komme med spørsmål. I tillegg vil innbyggerne i Strand få mulighet til å fremme spørsmål via Strandbuen.