Seks bilfører fikk forelegg på Tau

Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag kveld en trafikkontroll i 50-sonen i Håbakkvegen på Tau.

Kontrollen var med fokus på hastighet og det ble foretatt lasermåling av forbipasserende biler.

Seks bilførere fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser.

Høyeste hastighet ble målt til 64 km/t i 50-sonen.