Seks gasellebedrifter i Ytre Ryfylke

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene. I år presenteres gasellene i samarbeid med iSandnes.no, Azetz og Grant Thornton. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker.

I år var det totalt seks gasellebedrifter i Ytre Ryfylke i 2020 mot syv i 2019. I år som i fjor var det ingen gasellebedrifter i Hjelmeland i 2020. Av gasellebedriftene er det andre år på rad at Mavix AS fra Strand blir titulert årets gaselle, i år med 203,81% vekst.

Kriterier for gasellebedrifter er at de har: levert godkjente regnskaper, minst doblet omsetningen over fire år, omsetning på over en million kroner første år, positivt samlet driftsresultat, unngått fallende omsetning og vært aksjeselskap.

Gaseller i Strand

– Mavix AS driver med import, kjøp og salg av varer samt deltakelse i andre selskaper, kjøp og salg av fast eiendom og alt som hører naturlig her til.

– Fjeldes mek verksted har som formål å være et mekanisk verksted og industri samt hva som herved står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

– Norøk AS driver med regnskapstjenester og konsulenttjenester, samt hva herved står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskaper.

– Strand Dekksenter driver med kjøp og salg av dekk.

– Strandaren AS driver med hav- og kystfiske og annet som følger dette, samt utleie av personell. Mekaniske/elektromekaniske arbeider.

Gaseller i gamle Forsand

Fossan-Knudsen Transport as driver med transport av gods på vei og annet som følger dette.

Nøkkeltall på årets gaseller i Ytre Ryfylke

(Navn/omsetning i tusen kroner/vekst)

Fjeldes Mek Verksted AS – 23.633 – 249,29 %

Mavix AS – 5900 – 203,81 %

Norøk AS – 4397 – 158,19 %

Fossan-Knudsen Transport AS – 3349 – 142,51%

Strandaren AS – 2605 – 132,38 %

Strand Dekksenter AS – 12.415 – 104,90 %

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt