Seks nye foretak i Ytre Ryfylke forrige uke

I uke 35 ble seks nye foretak registrert i Brønnøysundregistrene fra Ytre Ryfylke.

Strand:

– K&S Slåtto Holding AS (investeringer),
– Notvik Konsult (operatør/maskinfører, vaktmester)
– Sapphire Skin & Health Essentials AS (butikkhandel med kosmetikk/helsekost varer)
– Skaiste Balseviciute Baking (baking/salg- direkte klargjøring for baking av boller, kaker, bakverk osv.)

Hjelmeland:

– Einervoll Bygg (småbygg/renovasjon og vedlikehold)
– Hjelmeland Pizza AS (produksjon og salg av pizza og tilhørende produkter)

Ingen nyregistreringer fra Forsand i uke 35.

Fire selskap fra Strand er meldt oppløst; Book of Minds as, Ryfylke Forsikringssenter as, VA-holding as og Vatland & Andersen Eiendom AS. Viganeset Maritime as og Vigros As fra Hjelmeland er slettet etter fusjon.

Hoppetau AS fra Strand har meldt konkursåpning.