Seks søkere til jobben som rektor ved Ryfylke Læringssenter

Strand kommune lyste i slutten av mars ut stillingen som rektor ved Ryfylke Læringssenter på Jørpeland. Drøyt tre uker senere har kommunen fått i seks søknader, hvorav kun en av søkerne er bosatt i Ytre Ryfylke. De øvrige er fra Stavanger, Sandnes og én fra Oslo.

Her er søkerne:

Lorena Marin Araya (47) Prosjektleder fra Stavanger

Helge Erdal (55) Adjunkt med tilleggsutdannelse fra Hafrsfjord/Stavanger

Kristoffer Hegreberg (42) Virksomhetsleder fra Oslo

Erik Nordgulen (42) Avdelingsleder fra Hundvåg/Stavanger

Harald Skoddan (52) Lektor med tilleggsutdanning fra Sandnes

Elise Norland Sørheim (48) Lektor med tilleggsutdanning fra Tau