Senterpartiet ber Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om styrke bussforbindelsen mellom Jørpeland og Tau

Senterpartiet ber Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om styrke bussforbindelsen mellom Jørpeland og Tau med ca. 30 daglige avganger.

Strand kommune har sammen med pendlerforeningen i lang tid arbeidet for å styrke busstilbudet mellom Jørpeland og Tau etter at Ryfast åpnet. Dette tilbudet har blitt vesentlig dårligere etter Ryfast, og mange har i lang tid savnet et bedre busstilbud mellom Tau og Jørpeland. For mange av avgangene betyr dette lang ventetid på Solbakk, noe som har gjort det vanskelig og tidkrevende å reise med buss på strekningen Tau-Jørpeland.

Konsekvensen er at folk ikke bruker kollektivtilbudet fordi det ikke er attraktivt. Med nytt ruteopplegg kan overgangstiden ved bussbytte på Solbakk bli kortet ned til tre-fire minutter. Disse ca 30 ekstra daglige avgangene skal ikke gå til Stavanger, men ha Solbakk som endepunkt.

Kolumbus har skissert 3 alternativer.

– Alternativ 1 er hovedsakelig dagens tilbud, men der reguleringstiden er flyttet til Jørpeland – ingen kostnad.

– Alternativ 2 er styrking av rute 100 og 101 med ca avganger, men å ta vekk nattavgangen man-tors. Merkostnad: ca 550 000 pr. år.

– Alternativ 3 er som alternativ 2, men at nattbussen man-tors beholdes som nå og at alle turene går om Førlandsringen som i dag. Merkostnad: ca 1,3 mill. pr. år.

For alternativ 2 og 3 er dette mulig ved at bussene som går i retning fra Stavanger til Jørpeland ikke skal gå via Førlandsringen før klokka 12 om dagen.

Årsmøtet i Strand Senterparti syns det er flott at Kolumbus har skissert 3 alternativer, og bedt oss komme med uttale. Strand Senterparti ber Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om å øke busstilbudet mellom Tau og Jørpeland med ca. 30 daglige avganger som i alternativ 2 som en prøveordning fra høstferien 2021. Dette er også i tråd med Kommunestyrevedtak av 15.06.2021.