Senterpartiet foreslår parkering for Mølleparken

Foto: Senterpartiet Strand

I et brev til ordføreren foreslår Senterpartiets Alf Henning Heggheim at det legges til rette for parkering for Mølleparken.

Heggheim påpeker at det lenge har vært diskusjon rundt parkeringsforhold knyttet til arrangementer i Mølleparken. Videre opplyser han om at Lerøy er i ferd med å avvikle sin produksjon på Tau da denne er flyttet til Eiane i Forsand. På deler av området innenfor gjerder og langs kvernvegen er det mulig å opparbeid parkeringsplasser, mener Heggheim.

Senterpartiet ønsker at administrasjonen går i forhandlinger med Lerøy om å kjøpe deler av arealet innenfor gjerdet til Lerøy.

Videre ønsker de at administrasjonen går i forhandlinger med Orkla om å kjøpe noe av arealet mellom gjerdet til Lerøy og Kvernvegen slik at parkeringsplasser kan opparbeids langs Kvernvegen.

Legg igjen en kommentar