Senterpartiet med grunngitte spørsmål om skogrydding langs nasjonal turistveg og kommunale veier

I morgendagens formannskapsmøte løfter Alf Henning Heggheim (Sp) frem problemet med at det langs nasjonal turistveg og kommunale veier er i ferd med å gro igjen av skog.

Heggheim påpeker at vegetasjonen gro igjen, noe som hindrer utsikt over den flotte fjorden i kommunen. Det er flere år siden det ble tatt et krafttak og høy på tide at det tas et nytt.

Heggheim utfordrer derfor ordføreren om å ta initiativ ovenfor Statens vegvesen for å få en plan og fremdrift på rydding av vegetasjon langs nasjonal turistveg. I tillegg ønsker han å utfordre ordføreren til å ta initiativ til en plan om rydding langs sentrale utsiktspunkt langs kommunale veier, som for eksempel Utsiktsvegen på Leite.

Les saken om grunngitte spørsmål fra Senterpartiet under:

Er det plan for skogrydding langs Nasjonal turistvei Tau-Jørpeland?

Det er nå fleire år siden det ble tatt et krafttak for skogrydding langs Nasjonal turistvei deriblant mellom Tau og Jørpeland. Selv om veien ble nedklassifisert fra riksvei til fylkesvei i forbindelse med åpningen av Ryfast, har strekningen fremdeles Nasjonal turistvei status.
Landskapet er i ferd med å gro igjen med liten/ingen utsikt ut over den flotte fjorden. Statens vegvesen foretok enkelte steder mellom Grønevoll og Solbakk litt skoging i forbindelse med montering av lysmaster. Men, dette er langt fra nok. På enkelte strekk deriblant Grønevoll handler det også om sikt/trafikksikkerhet.
Det finnes også flere slike eksempler i vår kommune der det er behov for skoging langs R13 Nasjonal Turistvei, men også langs andre kommunale veier som for eksempel Utsiktsveien på Leite.
Dette er også eksempel på «gryteklarer» prosjekter for statlige koronavirus midler for å holde aktiviteten i gang.

Spørsmål:
1. Er det noen plan for skogrydding langs Nasjonal turistvei i Strand? Viss ikke, vil ordfører ta initiativ overfor Statens vegvesen/Nasjonal turistvei for å få en plan og fremdrift på dette?
2. Er det noen plan for skogrydding langs sentrale utkikks punkter langs kommunale veier som for eksempel Utsiktsveien på Leite? Viss ikke, vil ordfører ta et slikt initiativ?