Senterpartiet ønsker å bruke penger fra havbruksfondet til strandrydding

I en interpellasjon til kommunestyremøte kommende onsdag spør Senterpartiet ved Alf Henning Heggheim om ordfører vil ta initiativ til at vi får fremlagt en sak til politisk behandling om bedre organisering og samarbeid med frivilligheten og andre om rydding av søppel langs bekker, elver og strender i kommunen.

Strand kommune er med på årlige ryddedugnader med plukking av søppel i nærområdene. 2. mai 2019 var den store ryddedugnaden – ikke bare i Strand men i hele Rogaland. Skoler, barnehager, frivillige lag- og organisasjoner, velforeninger og privatpersoner deltok. Ca. 1700 barn og unge deltok med å plukke søppel i sine nærområder. Kommunestyrets medlemmer hadde også 1,5 times rydding 29.april. Alt dette var organisert av Strand kommune – gjennom Frivilligsentralen i samarbeid med RYMI. Akora plukker på de offentlige strendene og Jørpelandsholmen.

Dette mener Senterpartiet ikke er nok
Årlige ryddeaksjoner er ikke nok til å holde de lokale vassdragene som bekker, elver og strendene rene for søppel. I mai 2019 hadde Strandbuen en reportasje om at «Søppelet havner i lokale bekker og elever» der eksempelet var Fiskånå på Jørpeland. Det er velkjent at det er vassdragene som leverer mye av plasten som havner i havet.

Senterpartiet mener at arbeidet med rydding av søppel langs vassdrag i våre nærområder må få større oppmerksomhet og bli bedre organisert. Her kan Strand kommune ta et initiativ i samarbeid med frivilligheten og andre. I oktober 2019 mottok Strand kommune 2,4 mill. gjennom Havbruksfondet. Flere kommuner bruker noe av Havbruksfondet til rydding langs elver, bekker og badeplasser. Hva om vi satte av noen hundre tusen av dette fondet slik at frivilligheten som f.eks. Folkehjelpen, Staal og MIL kan søke mot at de får ansvaret for plukking av søppel langs fastsatte «ruter» gjennom noen ganger i året. Det vil være vinn-vinn for både frivilligheten, våre nærmiljøer og ikke minst miljøet, skriver Alf Henning Heggheim i interpellasjonen.

Legg igjen en kommentar