Senterpartiet ønsker at kommunen tar inn flere lærlinger

I et grunngitt spørsmål til formannskapet i midten av september ber Senterpartiet om at kommunen inngår leiekontrakt med helsefagarbeidere uten læreplass.

Gruppeleder Alf Hennig Heggheim i Senterpartiet skriver at det i dag står 474 personer uten lærlingeplass i Rogaland og for Strand er det totalt 14 personer. Heggheim ber ordføreren ta initiativ til å vurdere ytterligere to lærlingeplasser innen helsefaget samtidig som at næringslivet i Strand oppfordres til å ta inn lærlinger med bostedsadresse i Strand.

Les hele det grunngitte spørsmålet her:

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 17.09.2020

Status lærlingeplasser i Strand kommune

I forbindelse med budsjett og økonomiplan 2020-2023 reduserte flertallskonstellasjonen antall lærlingeplasser i kommunen fra 20 til 15. Pr. I dag står 474 uten lærlingeplass i Rogaland. For Strand er det 2 innen helsearbeiderfaget med bostedsadresse i Strand som fortsatt står uten lærlingeplass pluss 12 elever innen automatiseringsfaget, bilfaget, brønnfaget, CNC maskinering, elektriker, fiske og fangst, fjernstyrte undervannsoperasjoner, konditorfaget og logistikkfaget.

Senterpartiet vil anmode kommunen til å inngå lærlingekontrakt innen helsearbeiderfaget såfremt elevene er kvalifisert, og samtidig be næringslivet vurdere å ta inn lærlinger med bostedsadresse i Strand.

Fint om vi kan få en orientering om status for lærlingeinntaket for 2020.

Spørsmål:

1. Hva er status for lærlingeinntaket i Strand kommune?

2. Vil ordfører ta initiativ til å utvide antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget så fremt de to elevene er kvalifiserte?