Senterpartiet ønsker eldrekafé i Strand

I en interpellasjon til leverkårsutvalget sitt møte 22.oktober forklarer Linda Asbjørnsen at partiet får en del henvendelser med ønske om eldrekafé i Strand. Hun påpeker at en eldrekafé vil kunne være en viktig sosialt møtearena spesielt for dem som av ulike årsaker ikke klarer å bli med eks. tirsdagsgjengen på turer, og kanskje også sliter med ensomhet.

Senterpartiet ber i interpellasjonen rådmannen om å ta kontakt med Livsglede for eldre, Frivilligsentralen, Eldrerådet og kafeer for å undersøke nærmere om det er ønske og vilje til å få etablert eldrekafé på Tau og Jørpeland. Rådmannen bes om sammen med overnevnt finne ut hva som kan gjøres for å få dette til og hvordan en eldrekafé eventuelt kan organiseres og driftes i samarbeid med frivilligheten.

Kan vi få til et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og eventuelt private? undres Asbjørnsen.

Legg igjen en kommentar