Senterpartiet stiller spørsmål med kunstkonkurransen til flerbrukshallen

I kommende levekårsutvalg 15.september vil Senterpartiets Linda Asbjørnsen ha svar på flere grunngitte spørsmål rundt kunstkonkurransen til flerbrukshallen.

Bakgrunnen er at Strand kommune 18.august lyste ut en åpen konkurranse om street art-prosjekt i flerbrukshallen. I utlysningen eller kunstplanen fremgikk det ingen formelle tildelings/evalueringskriterier.

Samtidig appelleres det til at en åpen konkurranse har også den fordel at den ikke utelukker noen kunstnere fra å komme med sine forslag. Dette selv om kommunens retningslinjer legger tydelige føringer på at kunstnerisk kvalitet er et overordnet hensyn.

Les hele det grunngitte spørsmålet her:

Anbudskonkurranse kjøp av kunst til Flerbrukshallen

Det henvises til utlysing av kjøp av kunst til Flerbrukshallen på Strand kommune sin hjemmeside der Senterpartiet har noen spørsmål til utlysingen i forhold til de kommunale retningslinjene og Lov om offentlige anskaffelser.  

1. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilket anskaffelses regelverk som regulerer konkurransen?

2. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilke evalueringskriterier som gjelder for tildeling (noe som er et krav)?

3. Det skal kjøpes inn street art-kunstner. Svært få street art-kunstnere har akademisk utdannelse og enda færre er nok medlem av kunstner organisasjoner. Vil man ikke slite med å etterleve retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom og på den måten utelukke mange potensielle kunstnere selv om det er en åpen anbudskonkurranse?

4. Er det korrekt forstått at de nylig vedtatte retningslinjene utelukker kjøp av kunst fra lokale kunstnere selv med direkte kjøp under 100 000 så lenge de ikke har akademisk utdanning? I så tilfelle, er det intensjonen?