Senterpartiet vil vite hva status og plan er for torget i Tau sentrum

I torsdagens formannskapsmøte ønsker Senterpartiets Alf Henning Heggheim svar på hva status og videre plan for torget i Tau sentrum er etter at det over budsjettet er innvilget 2,5 millioner i 2021 til opparbeidelse av torget.

I budsjett- og økonomiplan 2021-2024 ble det for 2021 satt av 2,5 mill. til opparbeidelse av torget i Tau sentrum som også har sammenheng med det pågående flomsikringsarbeidet i Tau sentrum.

Arbeidet med opparbeidelse av torget med rørlegging og masseutskifting er godt i gang.

Alf Henning Heggheim(Sp) bemerker at videre utbygging av torget vil bli nærmere avklart i egen sak. Derfor stiller han i formannskapsmøtet, førstkommende torsdag, ordfører om følgende spørsmål:

  • Vil de avsatte 2,5 mill være tilstrekkelig for å opparbeide torget, og når er arbeidet forventet sluttført?
  • Når kan vi forvente at vi får en sak til politisk behandling om videre utbygging av torget?
  • Kan ordfører si noe konkret om kva som er planene for videre utbygging?

Svar på spørsmålene kan du se på kommuneTV eller direktesendingen iRyfylke formidler som blir publisert på nettavisen 30 minutter før sendingen starter.