Sikring av byggeplasser – Tar kommunen lærdom?

I dagens formannskapsmøtet har Petter Korneliussen(FrP) flere spørsmål han ønsker svar på etter at det den siste tiden har vært flere hendelser knyttet til anleggsområdet rundt skolene på Jørpeland.

Det har den siste tiden vært et par hendelser knyttet til anleggsområdet rundt skolene på Jørpeland. Det var blant annet en meget alvorlig påkjørsel av et skolebarn på sykkel for en tid siden. Heldigvis gikk bra med barnet, men hendelsen skulle aldri ha skjedd, sier Korneliussen.

Det er kommet frem at det å skille myke trafikanter og biltrafikk på området har vært tidvis svært vanskelig. Dette grunnet at det tilsynelatende ikke er en god nok plan på å lede tungtrafikken på gitte tidspunkt eller at det ikke er vakthold i trafikkerte områder ved skolestart og skoleslutt.

Her er det barn i 7 års alderen som er tett på store maskiner og ingen stopper arbeidet eller leder barna trygt forbi. Noen foreldre har også tatt kontakt med stedlig ledelse uten å få annet en krass kritikk tilbake, påpeker Korneliussen.

Avviket ved Resahaugen skole/idrettsbanen ble meldt via mail til ordfører og hun satte umiddelbart i gang prosessen med å få sikret området. Det settes stor pris på at det ble reagert så raskt når vi tok kontakt, sier Korneliussen.

For barna er tross alt kommunens fremtid og en god sikring mot maskiner og utstyr som kan utgjøre en fare er svært viktig.

Derfor spør Korneliussen ordfører om det blitt tatt vernerunder utendørs, om kommunen har tatt lærdom av hendelsene slik at bygge- og veiarbeider der barn ferdes sikres bedre i fremtiden og om hvilke tiltak kommunen gjør i sitt HMS-arbeid for at slike hendelser ikke skjer igjen.

Les det grunngitte spørsmålet her

Det har den siste tiden vært et par hendelser knyttet til byggeområdet rundt skoleområdet på Jørpeland. Det var blant annet en meget alvorlig påkjørsel av et skolebarn. Det gikk bra med barnet, men hendelsen skulle aldri ha skjedd.
Det er kommet frem at det å skille myke trafikanter og biltrafikk på området har vært tidvis svært vanskelig. Dette grunnet at det tilsynelatende ikke er en god nok plan på å lede tungtrafikken på gitte tidspunkt eller at det ikke er vakthold i trafikkerte områder ved skolestart og skoleslutt.

Her er det barn i 7 årsalderen som er tett på store maskiner og ingen stopper arbeidet eller leder barna trygt forbi. Noen foreldre har tatt kontakt med stedlig ledelse uten å få annet en krass kritikk tilbake.

Avviket ved Resahaugen skole/idrettsbanen ble meldt via mail til ordfører og hun satte umiddelbart i gang prosessen med å få sikret området. Det settes stor pris på at det ble reagert så raskt når vi tok kontakt. For barna er tross alt kommunens fremtid og en god sikring mot maskiner og utstyr som kan utgjøre en fare er svært viktig.

Vi stiller derfor følgende spørsmål til ordfører:
Har det blitt tatt vernerunder utendørs?
Har kommunen tatt lærdom av hendelsene slik at bygge- og veiarbeider der barn ferdes sikres bedre i fremtiden?
Hvilke tiltak gjør kommunen i sitt HMS-arbeid for at slike hendelser ikke skjer igjen?