Sjekk hvem som blir prioritert i den kommunale kompensasjonsordningen

Innen 7.mai var lokale bedrifter som ønsket å søke på den kommunale kompensasjonsordningen nødt å sende inn søknad til kommunen. Totalt var det 15 lokale bedrifter som søkte om støtte.

Av de 15 lokale bedriftene var blant annet Fjordexpedition, Sirenia, Senze Lounge Bar, Verkshotellet m.fl.

I formannskapet skal lokalpolitikerne ha siste ordet i tildelingen. Og det ligger an til at fire lokale bedrifter får dele potten på 554.000,-

Disse bedriftene er:

Fjord Expedition 10.000,-

Senze Lounge Bar 44.000,-

Meat & Eat 330.000,-

Ryfylke Bakeri & Konditori Tau 170.000,-

Det ble søkt om tilskudd for ca. 7,3 mill. og ved jevn fordeling kunne hver søker fått innvilget ca. 7,5 % av sitt søknadsbeløp. Ved en slik søknadsmengde må det bli strenge prioriteringer. I vurderingene er det lagt vekt på departements og formannskapets føringer, skriver kommunedirektøren i saksfremstillingen til formannskapet.

Det er i denne omgang bare serveringsbedrifter og overnattingsbedrifter som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen og bedrifter som tilbyr aktiviteter til reiselivet som er prioritert. Det er videre lagt vekt på firma som er etablert før koronautbruddet, men ikke åpnet før etter utbruddet. Antall arbeidsplasser som det er i bedriftene, er også en viktig faktor i forslaget til tilskuddsbeløp.