«Sjøaureprosjektet» i Rogaland nådde for noen uker siden Strand kommune

«Sjøaureprosjektet» i Rogaland har nådd Strand kommune. For noen uker siden ble bekken ved Bergsvik restaurert.

Arbeidet blee gjennomført av elever fra naturbrukslinja på Strand videregående skole, NJFF Rogaland, NORCE og kommunen gjennom «Ryfylke vassområde». Bekken ble tilrettelagt for at sjøauren igjen skal få vandre fritt, finne skjul og gode gyteplasser. Tiltaket i Bergsvik er finansiert av Miljødirektoratet, men kunne ikke blitt gjennomført uten fantastisk dugnadsinnsats.

Det blir framover også kartlagt en rekke bekker i kommunen med sikte på senere restaurering. Dette som en del av arbeidet med vannforskriften.

Bilde: Strand kommune