Skattelisten for 2018 – Forsand kommune

Med kommunens drøyt 1200 innbyggere så er allikevel snitt formuen på topplisten nesten 11,3 millioner. Snittet på formuetoppen er allikevel 1/3 av Strands 10.plass på formuetoppen. Totalt har topplisten i Forsand en formue på 112.604.108,- noe som er godt hjulpet av Øyvind Steinskog.

Øyvind Steinskog som topper formuelisten i Forsand solgte livsverket Solhytten til Øster Hus i 2005. Steinskog driver nå noe lignende med foretaket Sol-Prosjekter AS som i følge nettstedet tilbyr fine tomter og nøkkelferdige fritidsboliger og hytter.

Equinor direktøren Mette Ferkingstad topper inntektstoppen i Forsand med en inntekt på like over 2 millioner. Hun står oppført med 0 i formue men er naturlig nok den i Forsand som skattet mest i 2018.

Topp 10 formue

Navn Inntekt Formue Skatt
Øyvind Steinskog (1947) 794 232 46 701 481 578 962
Svein Levik (1964) 766 526 8 982 973 311 001
Håkon Berge (1930) 388 350 8 728 395 130 267
Asbjørn Nygård (1953) 841 628 7 413 074 378 790
Lars Sigve Levik (1967) 1 023 836 7 363 025 394 350
Kåre Holte (1949) 505 042 7 119 066 206 276
Eli Helena Stein (1951) 570 433 6 891 725 205 751
Kåre Oaland (1961) 1 104 957 6 862 343 513 004
Gerd Sylvi Fossan Stangeland (1965) 480 973 6 292 354 199 417
Jon Rune Løland (1973) 115 519 6 249 672 79 379

Topp 10 inntekt

Navn Inntekt Formue Skatt
Mette Ferkingstad (1967) 2 028 412 0 851 031
Kjell Brigt Espedal (1954) 1 888 557 6 049 485 683 077
Johannes Vik (1959) 1 734 444 4 494 531 740 030
Tor Reidar Berge (1969) 1 676 246 0 631 194
Tor Andre Giskegjerde (1964) 1 447 644 311 144 615 751
Liv Torunn Vika (1960) 1 406 112 2 473 142 585 129
John Ingve Stein (1975) 1 373 884 2 283 420 475 377
Trond Arild Espedal (1980) 1 364 437 2 096 414 512 843
Rolf Rosland (1954) 1 363 672 524 752 545 077
Aase Jenny Fossan (1935) 1 363 252 2 284 735 285 376

Topp 10 skatt

Navn Inntekt Formue Skatt
Mette Ferkingstad (1967) 2 028 412 0 851 031
Johannes Vik (1959) 1 734 444 4 494 531 740 030
Kjell Brigt Espedal (1954) 1 888 557 6 049 485 683 077
Tor Reidar Berge (1969) 1 676 246 0 631 194
Tor Andre Giskegjerde (1964) 1 447 644 311 144 615 751
Liv Torunn Vika (1960) 1 406 112 2 473 142 585 129
Øyvind Steinskog (1947) 794 232 46 701 481 578 962
Rune Stangeland (1967) 1 285 678 5 945 066 555 193
Per Rønneberg (1953) 1 087 085 4 437 857 552 559
Rolf Rosland (1954) 1 363 672 524 752 545 077

Legg igjen en kommentar