Skattelisten for 2018 – Hjelmeland kommune

Også Hjelmeland med sine drøyt 2800 innbyggere har høyt snitt på topplisten. Topplistens 10 personer har en snittformue på drøyt 19,3 millioner.

Formuelisten toppes av ingen ringere en Mikal O. Viga, gründeren bak familiebedriften Mikals Laks AS som eier 90% av selskapet gjennom Stressulf AS Andre plassen på formuetoppen innehar Nils Viga som har gjort det godt innen oppdrett og er forøvrig tremenningen til Mikal O. Viga. Han har eierandeler i blant annet Fister Smolt AS, Askvik Aqua AS mfl.

På inntektstoppen for Hjelmeland er det Maria Stanislawa Riveland som topper med en skattbar inntekt på i overkant av 3 millioner. Maria solgte i fjor en eiendom på Hjelmeland for 4,5 millioner og flyttet til Tau.

Topp 10 formue

Navn Inntekt Formue Skatt
Mikal O Viga (1960) 589 009 49 802 280 574 082
Nils Viga (1965) 1 141 672 36 974 918 760 497
John Ur (1949) 2 715 637 25 696 972 1 014 076
Øystein L Kleppa (1961) 1 291 412 15 044 070 649 484
Per Ottar Kvame (1944) 719 782 11 701 576 279 073
John Konrad Endresen (1938) 0 11 481 311 116 866
Magnus Romsbotn (1956) 0 11 412 391 84 426
Øyvind Handberg Ullestad (1962) 1 360 312 10 609 676 407 955
Aslaug Ullestad Jansen (1967) 950 297 10 408 513 391 933
Magne Sigurd Voster (1951) 327 417 10 300 786 177 751

Topp 10 inntekt

Navn Inntekt Formue Skatt
Maria Stanislawa Riveland (1946) 3 173 996 1 957 386 705 824
Andreas Kvame (1962) 2 911 109 5 033 954 1 993 858
Gary Mcgillivray-Birnie (1973) 2 861 173 0 0
John Ur (1949) 2 715 637 25 696 972 1 014 076
Peter Sigmundstad (1961) 2 702 758 7 982 070 694 667
Øyvind Oaland (1970) 2 647 478 4 810 043 1 156 773
Steinar Klingsheim (1959) 2 437 655 1 039 468 593 758
Kjell Apeland (1956) 2 395 075 9 119 209 1 056 523
Magnus Hovda (1954) 2 347 204 9 570 245 1 041 154
Bjarte Sørensen (1979) 2 320 323 0 1 059 417

Topp 10 skatt

Navn Inntekt Formue Skatt
Andreas Kvame (1962) 2 911 109 5 033 954 1 993 858
Øyvind Oaland (1970) 2 647 478 4 810 043 1 156 773
Bjarte Sørensen (1979) 2 320 323 0 1 059 417
Kjell Apeland (1956) 2 395 075 9 119 209 1 056 523
Magnus Hovda (1954) 2 347 204 9 570 245 1 041 154
John Ur (1949) 2 715 637 25 696 972 1 014 076
Sten Kåre Bergman (1959) 1 932 194 6 764 465 846 579
Bjørn Erik Flem (1973) 2 111 421 0 787 669
Jon Arne Helgøy (1955) 1 958 341 9 227 192 771 715
Christian Fredrik Wyller (1948) 1 936 610 1 966 335 766 612

Legg igjen en kommentar