Skoleutbygging nye Fjelltun – Midlertidige lokaler i byggeperioden

Når byggingen av Nye Fjelltun skole skal starte etter dette skoleåret vil det være behov for midlertidige lokaler til drøyt 300 elever. I det kommende levekårsutvalget 22.okt foreslår rådmannen v/prosjektleder Lasse Nag at 5.trinn busses til Bjørheimsbygd mens kommunen legger til rette for modulbygg for 6-7.trinn.

Dette er rådmannens forslag:
I byggeperioden for nye Fjelltun skole benyttes Bjørheimsbygd skole, eksisterende D- og E- bygg og ny modulbygg ved Fjelltun skole som midlertidige skolelokaler. Det etableres modulbygg til 10 klasser ved Fjelltun skole og 6 klasser (dagens 5. trinn) transporteres til Bjørheimsbygd skole. Økt kostnad i forhold til kalkyle.

Alternativt forslag fra rådmannen:
I byggeperioden for nye Fjelltun skole benyttes Bjørheimsbygd skole, eksisterende D- og E- bygg og ny modulbygg ved Fjelltun skole som midlertidige skolelokaler. Det etableres modulbygg til 8 klasser ved Fjelltun skole og 8 klasser transporteres til Bjørheimsbygd skole.

Dette medfører at et trinn må splittes mellom Bjørheimsbygd skole og Fjelltun skole. Skolen og FAU ønsker ikke dette.

Innspill fra Fjelltun skole og FAU
Det kommer frem i innspillet fra skolen og FAU at de ønsker å sende 5.trinn til Bjørheimsbygd skole mens det for 6-7.trinn blir midlertidige lokaler i modulbygg som med all sannsynlighet bygges på dagens Håndballbanen (17. maiplassen) ved Fjelltun skole. Her er det tilgjengelig areal til å etablere modulbygg (2 etasjer) til ca. 12 klasser.

Andre løsninger er vurdert nøye
Andre alternativ har blitt vurdert nøye deriblant bruk av både plass på JUS, Tau skole og flere klasser i Bjørheimsbygd.

Men på grunn av de fremtidige skoleutbyggingene så er det også et fremtidig behov for modulbygg på Jørpeland. Det er heller ikke ferdig med inneklimaet på JUS, så det modulbygget er ikke ledig enda heller.

FAU får støtte i sitt ønske om å unngå deling av klassetrinn. Dette medfører en økt investering på 2,5 mill. første året, men hvis en ser på totalkostnad etter salg er differansen redusert til 1,3 mill. Rådmannen mener denne ekstrakostnaden kan forsvares med at skolen og elevene får en enklere hverdag.

Legg igjen en kommentar