Skulle rives men står enda

22. oktober skrev vi om det som for mange ble omtalt som en gladsak. Det brannskadde huset i Direktør Poulsonsgate skulle endelig rives etter å ha stått tiø sjenanse over lengre tid.

Kommunen krever riving
14. oktober sendte kommunen nytt pålegg om riving av det brannskadde huset inn 14.nov eller 5 uker fra brevets dato. I brevet varslet også kommunen om tvangsmulkt på 1000,- dagen løpende fra dagen etter fristen.

Da iRyfylke var i kontakt med grunneier påfølgende uke kunne han fortelle at huset ville bli revet innen kort tid.

Tiden gikk og ingenting skjedde. Plutselig den 11. november, 3 dager før huset skulle vært revet, sendte et byggfirma inn søknad om tillatelse til riving.

29. november, trekker byggfirmaet og entreprenøren seg fra søknaden, opplyser ,virksomhetsleder for plan og forvaltning, Sven Norland til iRyfylke. Det er krav om ansvarlige foretak i denne type byggesaker. Det betyr at vi ikke har en komplett søknad, og kan da heller ikke gi rivingstillatelse, legger Norland til.

Huset står, men koster grunneier
I brevet fra kommunen 14. oktober, varsler kommunen tvangsmulkt dersom huset ikke ble revet innen fristen. Søknaden om tiltaket ble først sendt 3 dager før tidsfristen.

Nå har også de ansvarlige foretakene trukket seg fra oppdraget. Og pr nå virker det som lite som skjer.

Tvangsmulkten for ikke å etterkomme kommunens pålegg har snart påløpt seg til 30.000,-. Det er høyst tvilsomt at huset vil bli revet og tomten ryddet før nyttår og da blir tvangsmulkten fort oppe i 45.000,- før arbeidet er ferdig.

Legg igjen en kommentar