Skyller, bretter og stapper du melkekartongen? Da må du lese her!

I mars rullet de nye søppeldunkene ut i Strand kommune. Fra det gamle 1-dunk systemet fikk kommunen nytt 3-dunk system med restavfall, matavfall og papp/papiravfall.

Da det nye systemet ble tatt i bruk, forsvant miljøstasjonene rundt i kommunen. Og dermed var det ikke lenger mulig å levere de stappede kartongene i papp/papiravfallet slik som tidligere. Mange har nok etter det skylt, brettet og stappet for så å hive de i sin egen papp/papirdunk.

I følge IVAR er dette feil. Men slapp av, det er ikke helt krise.

IVAR forklarer at på grunn av deres nye ettersorteringsanlegg på Forus, ønsker de at du ikke bretter og stapper kartongene til en kubbe, men kaster dem enkeltvis.

Hvorfor ikke lage kubbe?
Sammen med vårt ettersorteringsanlegg for restavfall har vi også bygget et ettersorteringsanlegg for papiravfall. Her går alt av papir som samles inn fra husholdninger (i grønn eller blå dunk, alt etter hvilken kommune du bor i), og blir sortert i fire ulike papirtyper.

De avanserte sorteringsmaskinene kan gjenkjenne drikkekartongene, og blåser dem ut fra papiravfallsstrømmen ved hjelp av luftdyser. Hvis det da kommer en «tung» drikkekartongkubbe på båndet, kan den være så tung at luftdysene ikke klarer å skyte den ut.

Det er ikke noe problem at drikkekartongene klemmes flate. De blir automatisk gjenkjent likevel og skytes ut som drikkekartong.

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger.

Kilde: IVAR

Legg igjen en kommentar