Skyssing av elever fra Fjelltun til Bjørheimsbygd

– I morgendagens levekårsutvalg stiller Strand KrF med Trond Hjorteland et grunngitt spørsmål om skyssing av elevar fra Fjelltun til Bjørheimsbygd skole.

I sak 029/19 i Levekårsutvalget ble det gjort vedtak i høve til midlertidige lokaler i samband med skuleutbygginga på Fjelltun. Vedtaket lyder:

I byggeperioden for nye Fjelltun skole benyttes Bjørheimsbygd skole, eksisterende D- og E bygg og ny modulbygg ved Fjelltun skole som midlertidige skolelokaler. Det etableres modulbygg til 10 klasser ved Fjelltun skole og 6 klasser transporteres til Bjørheimsbygd skole.

Levekårsutvalget ber rådmannen etablere et forebyggende tilsyn på skolebussene i startfasen for å etablere en god kultur på bussen. Levekårsutvalget ber i tillegg om at det blir innført forebyggende tilsyn, dersom det skulle være behov for det, på senere tidspunkt.

Det er ikke ønskelig med deling av trinn mellom flere lokaliteter. Det tas spesielt hensyn til elever fra Idse dersom disse skal gå i Bjørheimsbygd.

Etter det eg forstår er det nå avgjort at 5. trinn på Fjelltun skal delast likevel. Kan utvalsleiar gjera greie for kvifor ei slik løysing er vald, og i kor stor grad denne løysinga er i strid med det politiske vedtaket?

Legg igjen en kommentar