Slik blir den nye skolen til Tryggheim Strand

Tryggheim Strand skal bygge ny barne- og ungdomsskole på Tau.

Foreløpig er det planlagt at bygging av Tryggheim Strand skal skje i to byggetrinn. I første byggetrinn bygges hele ytterskallet og innredning av 1. og 2. etasje. I denne runden er det planlagt for ca. 70 elever fordelt på 10 trinn. Når 3. etasje er ferdig utbygd, vil skolen være dimensjonert for 200 elever fordelt på 10 trinn. Det planlegges for 20 elever i hvert klasserom.

Illustrasjon: JoB Arkitekter

Skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2021.

Her vil skolen være, like bak den nye kirken på Tau. Skjermdump: Google Maps