Slik kan flerbrukshallen på Jørpeland se ut

I kommunestyret onsdag forrige uke presenterte prosjektleder i Strand kommune, Lasse Nag, en foreløpig illustrasjon over den nye flerbrukshallen på Jørpeland.

Konseptet er utarbeidet av Backe Bygg som slik Nag orienterer om er den leverandøren Strand kommune har intensjon om å signere avtale med vedrørende bygging av flerbrukshallen. Det gjenstår enda prising av noen av opsjonene før en endelig avtale kan utarbeides og signeres. Dette er de første illustrasjonene av flerbrukshallen på Jørpeland etter valg av leverandør men justeringer kan forekomme, sa Nag til kommunestyret.

Minimumsløsningen for flerbrukshallen har en kostnadsramme på 101,3 millioner hvorav kommunen har regnet med å få igjen 16 millioner i spillemidler. Selve flerbrukshallen har en kostnadsramme på 88,4 mill.

Kommunen har flere opsjoner i forbindelse med byggingen av flerbrukshallen og disse er:
– Kampsport 3,17 mill
– Treningsrom 1,02 mill
– *Klatrevegg 5,83 mill
– Sosialt rom 1,44 mill
– *Buldreanlegg 3,58 mill
– Kontorer 1,88 mill
– Golf aktivitetssenter 2,05 mill
– Trapperom m. heis 3,75 mill (denne utløses av opsjoner merket med *)

I kommende formannskapsmøte 5. mars, kommer det en sak om valg av opsjoner for politikerne. Der kommer det også frem at rådmannen kun ønsker å realisere opsjonene på kampsport og treningsrom i tillegg til minimumsløsningen. Samtidig foreslås det å lage en tiltaksplan for å oppgradere Strandahallen i prosjektet.

Bilder fra illustrasjonsvideoen lengre nede i artikkelen

Illustrasjonsvideo: