Slik kan Jørpelandsvågen se ut om få år

Strand Kommune har startet arbeidet med detaljregulering av Vågen på Jørpeland.

Skisse

I detaljregulering Jørpelandsvågen er det et ønske om hotell. I skissen er dette lagt til Sagholmen. Og det omtales som et stort potensiale i området.

Ved dagens parkeringsplass ved servicebygget i Vågen er det ønskelig med plassering av et maritimt kultursenter og bygning som skal romme den renoverte Fremad 2 og Idsal. Rosehagen er i full blomst om dagen og mulighetene for å trekke hagen helt ned til Vågen er noe kommunen ser på. Ved å fylle på masse og følge Vågabakken er det mulighet for å legge til rette for bygninger til kommersielle aktør under selve hagen.

Det planlegges å forlenge og utvide dagens nye gjestehavn.
Kaihuset planlegges udvidet samt flyttes og lages til servicebygg for turister og andre besøkende.

Alf Henning Heggheim (SP) kom med innspill på om det kunne være aktuelt med nytt kulturhus på Sagholmen eller Marcelius Promenaden.

Leif Nieuwejaar stilte spørsmål til om det bygges 3 sentrum og hvilke tanker som er gjort rundt bevegelse mellom og ned til sentrumsdelen i Vågen. Det bør også gjøres en kommersiell utforming og kommersielle aktører må ta del i planleggingen tidlig mente han.

Slik ser Vågen ut i dag. Det kan ventes store forandringer.

Foto: iRyfylke
Foto: iRyfylke

One Comment

Legg igjen en kommentar