Ansatte og kunder skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Virksomhetene må sette i verk ulike smitteverntiltak. Det må blant annet være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god hånd hygiene. Ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan ikke ta imot kunder med disse symptomene eller som er i karantene eller isolasjon.

Det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Det er i tilfelle det er nødvendig med smitteoppsporing. Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med smitteverntiltakene.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver hvordan virksomhetene skal etterleve kravene og forebygge smitte. Virksomhetene det gjelder er blant annet frisører, fotpleiere, hudpleiere, og tatoverer.

Målet smitteverntiltakene er å beskytte både kunder og ansatte.

  • Ansatte må kunne smitteverntiltakene
  • Ansatte og kunder må holde seg hjemme, hvis de er syke
  • Det skal holdes minst 1 meter avstand mellom ansatte og mellom kundene. Unntaket er i veiledning av lærlinger
  • Brukt utstyr må rengjøres mellom hver kunde
  • Det ikke skal serveres mat og drikke eller være aviser, ukeblader og lignende i lokalene
  • Kunder bør stille med rent hår, hud og skjegg, hvis de tikke går an å vaske på stedet
  • Virksomhetene bør vurdere å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt og som derfor innebærer økt smitterisiko
  • Virksomhetene må ha oversikt over kundene som har vært der de siste to ukene, samt informere kundene om at de oppbevarer denne informasjonen
  • Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid

Les veilederen for å få hele oversikten.