Sommerteltet søkte støtte fra kommunen – Fikk positivt svar

Tidligere i desember søkte ERA Konserter & Underholdning støtte fra Strand kommune til Sommerteltet i Jørpelandsvågen. I følge arrangøren er midlene nødvendige for å ikke tape penger på neste års arrangementer. Strand kommune er positive men kunne ikke innfri hele det omsøkte beløpet i denne omgang.

Prosjektet har som hovedmål å tilby innbyggerne i Strand kommune kulturelle opplevelser av høy kvalitet, samt lage yrende stemning i byen vår. Det er også et mål å tiltrekke tilreisende (helge)turister til Jørpeland, for å vise hva Jørpeland har å by på, spesielt med fokus på det idylliske Vågen-området, men også sentrum og områdene rundt, heter det i ERAs søknad.

God erfaring fra i år

ERA forteller i søknaden at årets sommertelt tross at ble opplevd som en suksess med gode besøkstall på tross av covid-19. ERA har i etterkant av sommerteltet i år hatt evalueringssamtaler med både nærliggende serveringssteder og med den lokale handelsforeningen, og det er er ingen tvil om at dette tilbudet genererer mer «trafikk» i området og mer besøk til andre butikker/bedrifter og overnattings- og serveringssteder på Jørpeland.

Med erfaringene fra 2020 i bagasjen, ser ERA at Sommerteltet i Jørpelandsvågen gir Jørpeland en ny dimensjon. De positive tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen har vært mange. Tilbudet gjør Strand enda mer attraktivt for de som allerede bor i kommunen – men også for tilreisende, skriver ERA.

Spennende planer for neste år

ERAs mål i 2021 er å få i stand minst 15 arrangement med ulike profesjonelle aktører i perioden mars-oktober. Samtidig ønsker ERA å gi både lokale unge talenter, og mer etablerte lokale aktører muligheten til å disponere teltets scene til opptredener. ERA ønsker også å øke bruken og skape enda mer aktivitet utover hovedkonseptet, og vil fremover også se på mulighetene for å få til annen type arrangementer.

ERA Konserter og Underholdning søkte Strand kommune om 116.000,- i tilskudd til gjennomføring av prosjektet «Sommeridyll i Jørpelandsvågen 2021».

Får deler av beløpet men oppfordres til å søke på ny neste år

Til tross for at vi heier på, og setter enormt stor pris på prosjektet deres, har vi dessverre ingen mulighet for å innvilge en såpass stor sum med kun administrativ behandling, begynner Unni Petersen i kulturavdelingen i Strand kommune i svaret på søknaden.

Allikevel innvilger kommunen 50.000 av de omsøkte 116.000 administrativt over kulturbudsjettet. Petersen oppfordrer ERA til å sende inn ny søknad til neste års tildelingsrunde.