Søndag kveld starter to uker med tunnelvask av Ryfylketunnelen

Søndag kveld klokken 22.00 starter vegvesenets entreprenør tunnelvask av Ryfylketunnelen. Mellom 22.00 og 06.00 de to neste ukene vil derfor tunnelen kunne bli tidvis stengt og toveistrafikk i ett løp.

Statens vegvesen har forståelse for at arbeid på veiene kan skape utfordringer for bilistene, men vi gjør det for dere, sier Rowan W. Zwart byggeleder i drift og vedlikehold hos Statens vegvesen.

Både vegbane, sideareal, vegger og tak, samt teknisk utstyr og installasjoner vil bli vasket. I forbindelse med renholdet vil utstyret bli testet, og sandfang vil bli tømt. Annet nødvendig arbeid i tunnelen kan også bli utført når vi likevel er inne og jobber.

Arbeidet vil foregå på natt mellom klokken 22.00 og 06.00 søndag til fredag. Når det ene tunnelløpet er stengt, er det toveistrafikk i det andre, forteller Zwart.

Omlegging av trafikk vil normalt ta mellom 15 og 30 minutter ved start og slutt, hver natt. I den perioden vil begge kjøreretninger være stengt for trafikk. Kun nødetater i utrykning kan passere, avslutter Zwart.

Tunnelvask er ett av tiltakene som er nødvendig for å sikre at våre veger er trygge for bilistene til enhver tid.

Vi har også forsøkt å minimere ulempene for de reisende, ved å legge tunnelvask til den tiden på døgnet da trafikken er minst.