Splittelse om gågate i formannskapet

Torsdag kveld behandlet formannskapet saken om gågate i Rådhusgaten på Jørpeland i sommer. Det tok 40 minutter med debatt før saken ble ferdigbehandlet, men kanskje ikke helt slik alle så for seg. Petter Korneliussen (FrP) anket avgjørelsen fra formannskapet inn til kommunestyret så en endelig avgjørelse vil ikke foreligge før onsdag neste uke.

I saksfremstillingen legger rådmannen til grunn et forslag om gågate i juli og noe kortere en i fjor. Planene som legges frem kommer etter en dialog med handelsforeningen står det også i saken.

Stor splittelse blant politikerne

Politikerne i formannskapet var splittet i sine ønsker. De fleste var positive til gågate, men splittet i detaljene om lengde, varighet og investeringer. Strand Høyre la frem alternativt forslag om gågate i skoleferien som varer frem til 20.august samt at utvidelsen av vei til 75.000 ble tatt ut.

Dette er veien formannskapet ikke vil bruke 75.000 på å utvide. Foto: iRyfylke

Petter Korneliussen (FrP) påpekte i behandlingen at Rådhusgaten er den mest sikre veien for myke trafikanter og alternative veier rundt sentrum er lite oversiktlige. I starten av saken sa allikevel Korneliussen at siden stengingen var begrenset en del på lengden i forhold til i fjor ville han støtte seg til forslaget om gågate i år.

Det var også stor usikkerhet rundt mulighetene for å forlenge varigheten av gågaten. Rådmannen pekte på dialogen som har vært og fryktet at det var lite slingringsmonn i dette. Rådmannen mente det var nærmest slik avtalen burde være utformet for at dette skal få aksept hos handelsstanden. Men rådmannen trodde ikke handelsstanden var helt enige med seg selv i dette, så det var fullt mulig å gå en runde til på dette.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes poengterte også at politikerne ikke må glemme at det er formannskapet og kommunestyret som bestemmer over dette i kommunen. Samtidig har kommunen vedtatt en plan for grønn mobilitet i sentrum, men her tør vi så vidt å stenge i én måned. Er dette bare noe politikerne vil og ikke handelen, eller hvordan er det lurte Lauvsnes på.

Varaordfører Bjørn Aril Veland var veldig betenkt rundt dette. Hvem er det egentlig som vil ha gågate, vil vi ha det, lurte Veland på. Strand kommune vil i samarbeid med handelsforeningen utvikle gågate i sentrum, står det i saken. Men egentlig vil handelsforeningen at kommunen skal betale alt og lage vei, men blir det noen dager lengre en det de vil så blir det ikke noe av, sa en noe oppgitt Veland.

Jeg er veldig betenkt til dette. Kommunen bevilger allerede nesten 200.000 til handelsforeningen, så denne investeringen kommer på toppen. Det må jo være kommersielt bærende å ha gågate for handelsforeningen vis ikke er det noe som vi politikere bestemmer, så er det ikke noe positivt for butikkene eller for handelen. Så handelsforeningen bør jo komme på banen å si hva de vil, om de vil ha gågate eller ikke, sa Veland.

Se hele debatten her