Språkrådet tilrår endring i foreslåtte vegnavn

Tidligere i mai skrev vi om at Strand kommune skal vedta nye vegnavn i forbindelse med nye regulerte veier som skal bygges.

Vegnavn som Strand Historielag har foreslått og som Strand kommune sendte videre til Språkrådet sin stedsnavntjeneste var:

1. Teknologivegen (ny veg i industriområde)
2. Lyshusvegen (ny regulert veg på Tau)
3. Åen (ny regulert veg på Tau)
4. Torgvegen (ny regulert veg på Tau)
5. Hegnavegen (ny regulert veg på Tau)
6. Skulevegen (ny regulert veg på Jørpeland)
7. Gjermundsvegen (ny regulert veg på Tau)
8. Kvitabergvegen (ny regulert veg på Tau)
9. Oldeidevegen (ny regulert veg på Jørpeland)
10. Trygve Holstvegen (ny regulert veg på Jørpeland)

Språkrådet tilrår endring

Istedenfor Trygve Holstvegen, bør en skrive Trygve Holst-vegen. (Jf. med navneformer som Kon Tiki – svingen i Stavanger, Cort Piil – smauet i Bergen, Ingebrigt Vik – vegen i Kvam og Ivar Aasen – tunet i Ørsta.) Når en bruker bindestrek i disse navneformene, framhever en de aktuelle primærnavnformene ( Kon Tiki , Cort Piil og så videre). (Vi er kjent med at Trygve Holst var en motstandsmann som hadde en lederstilling på stålverket på Jørpeland og som døde i april 1945.)

Det er ikke tilrådelig å bruke Åen som adressenavnform. I den gjeldende matrikkelen er Aaen
registrert som navn på bruk 41 på gnr. 31. Bruket ligger mellom Tauåna og Rognevegen, og det er en ny vegparsell i dette området som nå skal gis navn. Bruksnavnet bør skrives Åna , og vegnavnet bør da også skrives slik. Jamfør med den innarbeidede navneformen Tauåna . (I SSR er det aktuelle elvenavnet bare registrert med skrivemåten Tauåna som godkjent form.) (Vi viser til § 4 i stedsnavnloven og til punktene 2 og 4.1.5 i Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn .) Nordre Rognevegen vil gjerne kunne vurderes som et alternativ til navn på den nye parsellen.

Hegnevegen eller Hegnavegen
Ordet som er lagt til grunn for forleddet i dette navnet, er det svake hunkjønnsordet hegne , og de aktuelle dialektformene er da «hegna» i ubestemt form og «hegnå» i bestemt. Ordet kommer på linje med ordet «gada» – i bestemt form «gadå». Når et slikt ord legges til grunn for forleddet i et sammensatt ord, blir det brukt såkalt e -fuge. Jamfør for eksempel med ordet gatelys , som i dialekten da heter «gadelys», ikke «gadalys» eller «gadålys»). I tråd med dette bør en skrive Hegnevegen (med e -fuge).