Staal og MIL får hver 30.000 til FOR ALLE prosjektet

fotball

Hvert år har Sparebankstiftelsen SR-Bank to tildelinger av midler til frivillige lag og foreningen. På høstens tildelinger er flere lokale lag og organisasjoner tildelt midler, deriblant Staal Jørpeland og Midtbygdens Idrettslag.

Staal og MIL er tilsamme tildelt 110.000,- i høstens tildeling. Hvorav begge lagene får 30.000,- hver til FOR ALLE prosjektet, noe som forøvrig er maks beløpet. Les mer om FOR ALLE-prosjektet lengre nede!

Staal er i tillegg tildelt 50.000,- til en ny 3’er bane, opplyser Staal på sin facebookside.

Staal Jørpeland IL er takknemlige og veldig glade for at de har fått tildelt hele kr 80 000 fra Sparebankstiftelsen SR Bank. Midlene er fordelt til to tiltak, kr 30 000 til FOR ALLE og kr 50 000 til nye 3`er baner, skriver Staal.

I dag våknet MIL opp til en gledelig nyhet om at Sparebankstiftelsen SR-bank støtter Alle med!-prosjektet med 30.000,-! Disse midlene skal gå til å dekke utstyr, kontingent og lignende som vi dekker via prosjektet vårt. Dette er midler som kommer godt med i arbeidet vårt med å inkludere alle, skriver MIL på sin facebookside.

Prosjektet skal på sikt også vokse seg større og det er viktig at vi sprer ordet slik at folk får vite om støtteordningen, avslutter MIL i sin hyllest til prosjektet.

Sparebankstiftelsen SR-Bank om FOR ALLE!

Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Dette får å sikre at barn ikke ekskluderes fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø . Til nå har Stiftelsen delt ut til over 171 ulike organisasjoner for til sammen 4 696 000 kr.

FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt