Staal stenger garderober og utsetter sosiale tilstelninger

På grunn av den økte smitte i samfunnet informerte Staal Jørpeland IL fredag ettermiddag at garderobene stenges og sosiale tilstelninger i Staaltun utsettes.

Det er hovedstyret i klubben som har fattet vedtak i saken. Og klubben ber alle om å respektere dette.

Vedtaket lyder som følge:

Inntil videre utsettes planlagte avslutninger og sosiale tilstelninger med virkning fra 23.11.2020 og frem til ny avgjørelse tas. Det viktigste for Staal jørpeland IL er at så mange som mulig skal kunne delta i sine idretter, og dermed velger vi etter oppfordring å minimere sosial kontakt til ett minimum, nettopp for å gjøre vårt bidrag til at ikke sterkere innskrenkninger blir nødvendige. I tillegg stenges garderober i Staaltun f.o.m fredag 20/11.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt