Stabilt sykefravær i Rogaland i 2. kvartal

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland holder seg stabilt i 2. kvartal 2020, viser tall fra NAV. Fylket har et sykefravær på 4,5 prosent. Det er en svak økning sammenlignet med samme kvartal i fjor. I Norge er det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent.

Kommunene med høyest sykefravær i fylket er Bokn (5,5%), Karmøy (5,4%), Haugesund (5,3%), Tysvær (5,3%) og Randaberg (5,1%).

– 2020 har hvert et spesielt år med tanke på tiltakene som er innført i samfunnet på grunn av koronaviruset. Det er positivt at tiltakene tilsynelatende ikke har hatt noen stor negative innvirkning på sykefraværet i fylket, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Strand med høyest sykefravær i Ryfylke

Tallene som NAV Rogaland presenterte like før helgen viser at Strand kommune har høyest sykefravær av Ryfylkekommunene Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda. Sykefraværet viser også at Strand har hatt en negativ økning i andre kvartal i år mot 2019.

Hjelmeland er kommunen blant de fire Ryfylkekommunene som hadde lavest sykefravær i andre kvartal. Hjelmeland har også de siste 5 årene hatt lavest sykefravær med unntak av i 2016 når det var Suldal som hadde det laveste sykefraværet i andre kvartal.

2.kvartal 2016 2017 2018 2019 2020 Endringsprosent
Strand 5,1 4,2 3,8 4,2 4,7 11,4
Hjelmeland 4,4 4,2 3,6 3,5 3,7 4,6
Suldal 4,1 5,2 4,1 5,3 4,5 -24,4
Sauda 5,0 4,3 4,4 4,4 4,2 -4,3