Startpunkt for bussen i vågen blir flyttet tilbake til kaien

I forbindelse med en interpellasjon fremsatt av Nina Helen Hettervik (H) i dagens forvaltningsutvalg, kom det frem fra kommunalsjef Jan Leland at Kolumbus etter påske vil flytte startpunktet for bussruten tilbake til kaien.

  • Les hele interpellasjonen nederst i artikkelen

Kommunalsjefen kunne fortelle at en permanent plassering av bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate vil komme i de kommende reguleringsplanen for Jørpelandsvågen. Leland la også til at prinsippet var ikke at bussen skulle stoppe permanent i Direktør Sæthersgate, men bruke området mellom riksveien og Direktør Sæthersgate til mer permanente stopp.

Kommunalsjefen kunne fortelle at etter påske vil bussholdeplassen på kaien bli brukt som et startpunkt for bussene og at de stopper dersom det er passasjerer i Direktør Sæthersgate. Ruten blir kalibrert og omlagt frem til etter påske. Også rutetidene vil bli justerte frem mot dette da bussen har god tid mellom Jørpeland og Solbakk, men ikke fullt så god tid rundt Førland. Justeringer i rutetidene vil også være klart til etter påske, avsluttet Leland.

På spørsmål fra Hettervik angående byggemelding av bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate, svarer Leland at dette ikke er nødvendig da det ikke er gjort inngrep utenfor eksisterende vei.

Det er ikke lengre siden en en ukes tid at Sameie Jørpeland Brygge fikk svar på sin andre protest mot bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate. Da var svaret fra kommunalsjefen at det ikke ville bli gjort noen endringer på plassering av bussholdeplassen før reguleringsplanen var sluttbehandlet.

Styreleder i Sameie Jørpeland Brygge, Tor Jørpeland, sier dette er bra så langt. Men han undres over hvorfor holdeplassen i Direktør Sæthersgate fremdeles beholdes når denne kun er 10 sekunder unna. Dette betyr at beboere fremdeles kan bli plaget og at vi ikke får tilbake tiltrengte parkeringsplasser i gata.

Interpellasjonen fra Strand Høyre, fremsatt av Nina Helen Hettervik:

Når Ryfast åpnet startet det både søvnløshet og trafikale utfordringer i Jørpelandsvågen.

Eksisterende bussholdeplass ble flyttet ca 150 m og den nye holdeplassen er nå like utenfor de fleste soveromsvinduer til boligblokk samt boliger på andre siden av veien i Jørpelandsvågen.

Bussene stopper sjelden motoren når den har ventetid der og dette er ergerlig for beboerne ved at det ødelegger søvn og ro, samt at det gir utfordringer med parkering til næringslivet i Jørpelandsvågen og ellers trafikale utfordringer i en smal gate.

Beboere og næringsliv har flere ganger prøvd å komme med innspill til administrasjonen om utfordringene dette gir, men får ikke medhold i sine innspill.

Ved den gamle bussholdeplassen på kaien i Vågen er det busskur (noe den nye ikke har) og toalettmuligheter. Det er et naturlig stopp når sjåførene har pause. Det står ofte mer enn 1 buss ute på kaien samtidig.

Det er altså ingen ingen grunn til bussene ikke skal kunne bruke den gamle bussholdeplassen og vi ber om at den flyttes tilbake snarest.

Legg igjen en kommentar