Statens Vegvesen beklager ulempene med utsettelsen

På facebook skriver Statens Vegvesen følgende: Vi har i dag vært på befaring på Hundvåg og Buøy, og vil før åpningen av Ryfylketunnelen i desember ha en dialog med aktuelle skoler for å sikre skoleveien. Vi vil bruke trafikkvakter der det er nødvendig for å sikre en trygg skolevei.

Vi vil også følge trafikken nøye etter at vi åpner Ryfylketunnelen, for å se om det er mulig å sette inn tiltak for å få en så smidig trafikkavvikling som mulig. Nødetatene vil få tilgang til Hundvågtunnelen ved fare for liv og helse.

Vi beklager nok en gang at utsettelsen av åpningen av Hundvågtunnelen kan føre til økt trafikk i bydelen.

Vi gjør det vi kan for å åpne Hundvågtunnelen så raskt som mulig, skriver SVV til slutt.


Det har tidligere kommet frem at FAU ved Buøy Skole har tatt til ordet for å holde Ryfylketunnelen stengt til alle tunnelene er klar til åpning. Noe selvfølgelig Strand ordfører Irene Heng Lauvsnes blankt har avvist.

Hovedbilde: Statens Vegvesen

Legg igjen en kommentar