Statens Vegvesen fikk bekymringsmelding angående trafikksikkerheten

Torsdag for to uker siden sendte Statens Vegvesen mail til kommunen om en bekymringsmelding angående trafikksikkerheten i et kryss i Strand kommune.

Det aktuelle krysset, mellom Rv. 13 og Fv. 4646 (Heiabakkane) har søppelkontainere plassert på nordsiden av Heiabakkane. I mailen henvises det til bekymringsmeldingen hvor det står blant annet: Det er til tider mye trafikk på riksvegen og når folk skal svinge av på fylkesvegen står det ofte biler i vegen som har stoppet for å kaste boss. Dette medfører at biler må kjøre over på venstre side i fylkesvegen eller stoppe med bakparten av bilen ute i riksvegen.

SVV ved Therese Engen Bjørvik skriver videre at hun ikke har funnet noe i deres arkiv mht. plasseringen av disse kontainerne. Hun spør så kommunen om de kan gi henne denne informasjonen.

Trafikksikring i Strand kommune
Vi har tidligere skrevet noen artikler om trafikksikkerhet i kommunen. Det som ofte går igjen er mangel på system for å behandle og effektivisere tiltak.

I det aktuelle krysset, er det hytterenovasjon som er plassert like ved riksveien. Det er dårlig med plass til å parkere for biler som skal kaste søppel slik som meldingen beskriver.

En god ting for den omtalte plassen er at det er like ved et kryss, så farten er antakelig relativt lav.

I følge Statens Vegvesens egne data er ÅDT på Fv. 4646, 500. Mens på Rv. 13 er det 4700 ÅDT.

Legg igjen en kommentar