Statens vegvesen må dekke ekstra utgiftene for utsatt bompengeinnkreving

I et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen til samferdselsminister Knut Arild Hareide går det frem at det er Staten som vil måtte dekke ekstrakostnader som følge av forsinket bompengeinnkreving i Ryfast.

Langholm Hansen stilte Hareide spørsmål om hvem som skal, etter samferdselsministerens mening, belastes ekstrautgiftene i Ryfastprosjektet. Bakgrunnen er at Statens vegvesen sa opp kontrakten med den spanske leverandøren av innkrevingssystemet for bompenger.

Innkrevingen er allerede forsinket med mange måneder. Dette vil føre til økte utgifter i form av renter og kontraktsinngåelse av ny leverandør. Dette vil da føre til at utgiftene må dekkes inn av noen, enten i form av økte bompenger, eller en ekstraordinær statlig bevilgning, konstaterer Langholm Hansen.

Hareide svarte på dette at avtalen som regulerer ansvarsforholdene for bompengeprosjektet Ryfast er fra 2013 og inngått i tråd med tidligere ordning. For Ryfast er det derfor Statens vegvesen som har ansvaret for å anskaffe innkrevingsutstyret, utdyper Hareide.

I henhold til denne avtalen kan bompengeselskapet kreve erstatning fra Statens vegvesen for renter og administrative kostnader ved forsinket ferdigstillelse av innkrevingsutstyret. Hareide sier at det derfor er staten som må betale for eventuelle kostnader som følger av forsinkelsene.

Samferdselsdepartementet er nå i gang med å gjennomgå situasjonen for Ryfast prosjektet som følge av at Statens vegvesen har sagt opp kontrakten med den spanske leverandøren av innkrevingssystemet for prosjektet. Dette omfatter flere forhold, både forhold knyttet til avtaleverket for bompengeinnkrevingen og økonomien i prosjektet, sier Hareide og vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak på dette senere.